३ नोव्हेंबर २०२३ कांदा बाजारभाव Onion Market Rate Update

Ajacha Kanda Bajarbhav :

नमस्कार शेतकरी बंधुनो, महाराष्ट्र राज्यातील आजचा कांदा बाजारभाव Ajacha Kanda Bajarbhav Update जाणून घेणार आहोत.

महाराष्ट्रात असणाऱ्या सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कांदा संदर्भात बाजारभाव जाणून घेणार आहोत.या मध्ये प्रमुख बाजारसमिती – लासलगाव, मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट, जुन्नर -आळेफाटा, मनमाड, पारनेर, पुणे- खडकी, पुणे- खडकी, पिंपळगाव बसवंत, कोपरगाव, भुसावळ, कळवण, धाराशिव खाली दिले आहेत.

अ. न बाजार समिती जात /प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/11/2023
1 लासलगाव लाल क्विंटल 25 1945 3901 3001
2 मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5838 2800 4600 3700
3 जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6910 2000 5110 3510
4 मनमाड लाल क्विंटल 125 1800 3300 3000
5 पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3946 1000 5200 3800
6 पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2500 4000 3250
7 पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 15300 1800 4700 3700
8 कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1404 1000 3901 3650
9 भुसावळ उन्हाळी क्विंटल 4 5000 5500 5500
10 कळवण उन्हाळी क्विंटल 8400 1000 4700 3800
11 धाराशिव लाल क्विंटल 27 2400 5000 3700

Leave a Comment