शेतमजूर तसेच जे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी, त्यांना बांधकाम कामगार प्रमाणे सर्व योजना मिळणार ! महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळ स्थापना झाली. Shetmajur Asanghatit Kamgar Kalyan Mahamandal Sthapana

Shetmajur Bandhkam Kamgar Mahamandal Sthapana

नमस्कार मंडळी, महाराष्ट्र मध्ये जे बांधकाम कामगार आहेत त्यासाठी बांधकाम इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन आहे. या बांधकाम …

Read more