ई- पीक पाहणी यशस्वी नोंदणी झाली आहे की नाही पहा ? ई- पीक पाहणी झाली नाही तर नुकसान भरपाई सुद्धा मिळणार नाही | E pik pahani online registration Maharashtra

E pik pahani online registration Maharashtra

E pik pahani online registration Maharashtra : शेतकरी बंधूंनो, महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही पिकाची पेरणी केल्यानंतर तसेच त्यानंतर पिक विमा भरल्यानंतर ई- …

Read more